Ngôi sao Rugby khó xử vì hình ảnh nhạy cảm trong cuộc nói chuyện với trẻ em.