Thi thể của những người chết của tộc người dân tộc thiểu số ở Indonesia được để trong nhà trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm liền và được chăm sóc giống như người còn sống.

Theo Vietnamnet