QĐND Online - Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17-12-2012 của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức đã được Bộ VH,TT&DL thông báo đến các cơ quan thông tấn, báo chí vào ngày 5-1.

QĐND Online - Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17-12-2012 của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức đã được Bộ VH,TT&DL thông báo đến các cơ quan thông tấn, báo chí vào ngày 5-1.

Nội dung của Nghị định gồm 6 Chương và 60 Điều. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2013 và thay thế Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12-9-2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.

Có 4 hình thức tổ chức lễ tang gồm: Lễ Quốc tang; lễ tang cấp Nhà nước; lễ tang cấp cao; lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Một số quy định trong phần Quy định chung nêu rõ: Lễ viếng tổ chức tại nhà tang lễ, lễ đưa tang và lễ an táng thực hiện trong cùng một ngày (trừ Lễ Quốc tang). Trường hợp tổ chức lễ viếng tại gia đình thì tùy theo phong tục địa phương và gia đình. Linh cữu người từ trần quản tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình không để ô cửa có nắp kính trên nắp quan tài. Trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng, không rắc vàng mã hoặc các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ. Không đốt vàng mã tại nơi an táng...

Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về tổ chức lễ tang theo quy định tại Nghị định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị phê bình hoặc xử phạt hành chính.

K.HUYỀN