Đặng Tú Thanh, sáu tuổi vừa được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận "Nghệ sĩ hát dòng nhạc cổ truyền nhỏ tuổi nhất”. Cùng nghe ca nương nhí hát xẩm.