Theo tin từ Bộ Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An có văn bản đề nghị Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nghuyên và Môi trường cho ý kiến đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Hoàng Mai 2.1 tại Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

Theo đánh giá, dự án đầu tư xây dự Nhà máy Xi măng Hoàng Mai 2.1 tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phù hợp với các quy định của pháp luật . Dự án này cũng phù hợp với Quy hoạch chi tiết các khu chức năng đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt; Quy hoạch ngành xi măng và quy hoạch sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghe An: Xin 122,5 ha dat de xay dung nha may xi mang - Anh 1

Ảnh minh họa.

Cụ thể, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai; Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : 2900329295; tên Dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dự Nhà máy Xi măng Hoàng Mai 2.1 với diện tích sử dụng đất cho cả 2 giai đoạn là 122,5 ha. Mục tiêu của dự án này là sản xuất xi măng cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

Đây kà dự án tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp vùng Nam Thanh, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, góp phần đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh công nghiệp trong vùng Bắc Trung Bộ.

Dự án khi đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo ra khoảng 550 việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương và các vùng phụ cận. Hàng năm nộp ngân sách cho nhà nước tăng thêm khoảng 120 tỷ đồng. Dự án cũng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp của thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Hòa Lộc