Trong hai ngày 18 – 19/4/2009 sẽ diễn ra “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô – Hà Nội) với sự tham gia của 33 tỉnh, thành trong cả nước.