Điểm đáng chú ý trong giao dịch của khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay là họ đã giao dịch thỏa thuận nội khối với khối lượng lớn các cổ phiếu FPT, VNM... Cụ thể, họ thỏa thuận nội khối 2,9 triệu cổ phiếu VNM, 22,66 triệu cổ phiếu FPT và 1,08 triệu cổ phiếu BVH.

Ngày 23/9/2016, khối ngoại giao dịch sôi động và tiếp tục đi theo theo chiều hướng tích cực trở lại. Họ thực hiện mua vào hơn 40,5 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.927 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 37,4 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 1.825,4 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 3 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 101,6 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 85 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với giá trị mua ròng của phiên trước, tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 2 triệu cổ phiếu.

Ngay 23/9: Khoi ngoai day manh mua rong hon 101 ty dong - Anh 1

Phiên hôm nay khối ngoại trên sàn HOSE mua ròng mạnh nhất mã VNM, đạt hơn 73 tỷ đồng. Trước đó, VNM đã bị khối ngoại bán ròng 4 phiên liên tiếp. Tiếp sau đó, VCB được khối ngoại mua ròng hơn 11 tỷ đồng. Hai mã PAC và DLG đều được mua ròng hơn 8 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất mã MSN, đạt hơn 12,7 tỷ đồng. Tiếp sau đó, HPG và KDH bị bán ròng lần lượt 6,3 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong giao dịch của khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay là họ đã giao dịch thỏa thuận nội khối với khối lượng lớn các cổ phiếu FPT, VNM, BVH... Cụ thể, họ thỏa thuận nội khối 2,9 triệu cổ phiếu VNM, 22,66 triệu cổ phiếu FPT và 1,08 triệu cổ phiếu BVH.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng hơn 16,6 tỷ đồng (gấp 3,8 lần giá trị mua ròng phiên trước), tương ứng khối lượng mua ròng đạt hơn 1 triệu cổ phiếu.

Ngay 23/9: Khoi ngoai day manh mua rong hon 101 ty dong - Anh 2

Khối ngoại trên HNX phiên hôm nay mua ròng mạnh nhất mã HUT, đạt hơn 13,7 tỷ đồng. Các mã VKC, IVS, VIX và VND đều được mua ròn hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, họ bán ròng chủ yếu mã SHB, đạt hơn 2,3 tỷ đồng.