Ủy ban Thường vụ QH vừa thông qua Nghị quyết bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán cho TAND, tòa án quân sự các cấp năm 2009 -2010 với số lượng lên tới 1.500 .