(ĐCSVN) - Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Công thương (Vietinbank) vừa ký thỏa thuận về quy trình nghiệp vụ và tổ chức triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại quầy giao dịch các chi nhánh, các phòng giao dịch của Vietinbank.

Đây là một trong những nỗ lực nhằm hạn chế dùng tiền mặt do Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan ủy nhiệm thu qua Ngân hàng Công thương (Vietinbank). Được biết, việc ủy thác này cũng nhằm tạo mọi điều kiện cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và hiện đại hóa theo hướng hải quan điện tử.