(CafeF) - Citigroup công bố thua lỗ 5,1 tỷ USD trong quý 1 do thua lỗ trong thị trường bất động sản và khoản vay hàng tỷ USD có độ rủi ro cao.> Citigroup: phía trước đầy chông gai