The Batmobile, Canyonero, Convert-A, Ecto-1... là những mẫu xe chỉ có trong tưởng tượng.

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 1

Ice Cream Truck của Sweet Tooth

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 2

The Batmobile

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 3

Canyonero

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 4

Chitty Chitty Bang Bang

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 5

Xe của Fred Flintstone

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 6

Siêu xe của James Bond

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 7

The Mach 5

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 8

Convert-A

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 9

Gadgetmobile

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 10

Mystery Machine (Cỗ máy huyền thoại)

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 11

Xe hơi của gia đình Simpson

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 12

Xe DeLorean của Doc Brown

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 13

Ecto-1

Ngam nhung mau xe chi co trong… tuong tuong - Anh 14

Chiếc Party Wagon của Ninja Rùa