(HHT_online) Một chiếc bút xoay trên tay, trườn từ ngón này sang ngón tay khác, vòng qua ngón cái trước khi xoay tròn trên gan bàn tay. Đó là hình ảnh của vị “vua xoay bút” toàn nước Nhật, Ryuki Omura, 16 tuổi.