Nepal hôm 28/5 đã trở thành nước cộng hòa non trẻ nhất thế giới sau khi Quốc hội mới nhóm họp và bỏ phiếu chấm dứt 240 năm chế độ quân chủ.