Bộ GTVT vừa có quyết định công bố đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng.

Nang cap luong hang hai vao cang Da Nang - Anh 1

Nhằm nâng cao năng lực phục vụ chung cho toàn bộ tuyến luồng Đà Nẵng, tách biệt tuyến luồng hàng hải công cộng với khu neo đậu tàu quân sự của Hải quân vùng 3, Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định công bố đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải vào khu bến cảng Thọ Quang, Đà Nẵng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng tuyến luồng vào khu bến cảng Thọ Quang, đảm bảo tiếp nhận tàu chuyên chở 10.000 tấn (bao gồm toàn bộ thủy thủ đoàn, hành khách, hàng hóa, nhiên liệu, nước ngọt... trên tàu) vào các cảng, nhà máy quân sự...

Tổng chiều dài của dự án tuyến luồng này là gần 3km, gồm 3 đoạn: Từ đầu luồng vào cảng Sơn Trà; từ cuối vũng quay cảng Sơn Trà đến khu neo đậu tàu quân sự của Hải quân vùng 3 và đoạn luồng quân sự.