Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ có vai trò quyết định đến hiệu quả của công tác cải cách hành chính, thời gian qua, huyện Đông Anh đã tích cực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao trình độ cán bộ.

Theo báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Đông Anh, 9 tháng đầu năm 2016 số hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa cấp huyện là 3.374 thủ tục hành chính, trong đó số thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt 98,67%; tại bộ phận một cửa các xã, thị trấn đã tiếp nhận 129.510 thủ tục hành chính, số thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn là 99,97%. Kết quả này có được là nhờ sự chuyên nghiệp trong toàn bộ máy.

Nang cao trinh do can bo, chia khoa thanh cong - Anh 1

Ông Nguyễn Tất Vũ, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Đông Anh chia sẻ, việc giải quyết các thủ tục hành chính là một quy trình khép kín. Do đó, nếu một khâu làm chậm sẽ kéo theo các công đoạn khác bị chậm theo. Cũng bởi vậy mà địa phương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phải phân công rõ người, rõ trách nhiệm trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, Huyện cũng rất quan tâm đến công tác cán bộ. Trong 9 tháng đầu năm 2016, UBND Huyện đã bổ nhiệm mới 12 cán bộ lãnh đạo quản lý; điều động 06 viên chức khối Giáo dục – Đào tạo; tuyển dụng 22 công chức nguồn về làm việc tại UBND các xã, thị trấn thuộc Huyện.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Huyện đã chủ động đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, Huyện đã tổ chức được 1 lớp đại học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh và 142 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 22.533 lượt học viên.

Trình độ cán bộ tham gia giải quyết thủ tục hành chính không ngừng được nâng cao; số cán bộ đạt trình độ đại học thuộc khối các cơ quan đoàn thể, các cấp chính quyền hiện đạt trên 73,5%...

“Địa phương luôn xác định xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ là một trong 2 nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới phương thức điều hành quản lý và đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác cải cách hành chính.

Cùng với đó, Huyện tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng phần mềm tại bộ phận một cửa và kiến nghị Thành phố cần quy định rõ thời hạn giải quyết đối với các thủ tục liên thông từ cấp sở trở lên cho từng TTHC - ông Nguyễn Tất Vũ nhấn mạnh.

Nguyễn Công