Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt mức “tượng trưng” với 119 triệu đồng, chỉ bằng 9% cùng kỳ.

Nam Bay Bay: Lai quy 3 chi bang 9% cung ky - Anh 1

Dự án Citygate Tower đã hoàn thành cất nóc và dự án kiến sẽ bàn giao nhà trong quý 2/2017

Trong quý 3, NBB đạt 9,9 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 6 tỷ đồng và doanh thu chuyển quyền sử dụng đất là 3,9 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chỉ đạt 943 triệu đồng trong khi chi phí tài chính lại lên đến 1,1 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền vay), cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp 2,2 tỷ đồng đã khiến NBB lỗ thuần 111 triệu đồng. Nhờ khoản lợi nhuận khác 834 triệu đồng nên NBB thoát lỗ và ghi nhận mức lãi “tượng trưng” 119 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, NBB đạt 30,9 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 39 tỷ đồng.

Cuối quý 3, NBB đang có khoảng nợ phải trả là 3.295 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 1.738 tỷ đồng và nợ dài hạn 1.511 tỷ đồng.

Theo giải trình của NBB, doanh thu thấp do hoạt động kinh doanh bất động sản chưa ghi nhận doanh thu trong năm 2016. Hiện nay, dự án Citygate Tower và dự án Diamond Riverside (NBB1) vẫn đang được triển khai và kinh doanh tích cực. Dự án Citygate Tower đã hoàn thành cất nóc và dự án kiến sẽ bàn giao nhà trong quý 2/2017. Dự án Diamond Riverside hiện đã nhận đặt cọc giữ chỗ hơn 1.000 căn hộ, trong quý 4 năm nay NBB dự kiến sẽ triển khai đầu tư và đưa dự án Đồi Thủy Sản vào kinh doanh.

Diệu Trang