- "Dự kiến lộ trình từ năm 2012 đến 2014 cố gắng điều chỉnh mức lương tối thiểu cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu tối thiểu".

Đang xây dựng kế hoạch cải cách tiền lương. Ảnh minh họa: IE

Bốn nội dung lớn đang được nghiên cứu là mức lương tối thiểu; quan hệ lương tối thiểu, trung bình, tối đa; về thang lương, bảng lương, ngạch lương, bậc lương; chế độ phụ cấp.

Ông Nguyễn Thái Bình nói: "Sau khi đạt được điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu thì mới tính quan hệ giữa mức lương tối thiểu, trung bình, tối đa, đến ngạch lương, thang lương, bậc lương...".

Theo kết quả khảo sát của Viện Công nhân – Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động VN, vừa công bố, mức lương hiện tại chỉ đáp ứng 60% mức sống tối thiểu của người lao động.

Văn Tiến