- Chính phủ đề xuất nâng lương tối thiểu năm 2012 cho cán bộ, công chức lên 1,05 triệu đồng và đặt mục tiêu kiểm soát chỉ số lạm phát dưới 10%.

Nội dung này được đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH ngày 1/10 bàn về tình hình kinh tế, xã hội ngân sách năm 2011, dự kiến kế hoạch năm 2012 và kế hoạch 5 năm (2011-2015).

Lương tối thiểu chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu

Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012, Chính phủ đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho cán bộ, công chức từ 830 nghìn đồng/tháng lên 1,05 triệu đồng/tháng và phụ cấp công vụ cần nâng ở mức tối thiểu 25%.

Đồng tình với đề xuất này nhưng trong báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển đánh giá, tiến trình cải cách tiền lương trên thực tế còn chậm so đề án xây dựng, mức lương tối thiểu và phụ cấp công vụ còn thấp, đời sống cán bộ công chức ít được cải thiện…

Lương tối thiểu chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu. Ảnh minh họa

Tính theo phương pháp nhu cầu tối thiểu của Bộ Nội vụ, lương tối thiểu năm 2011 phải là 1,4 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu chung 830 nghìn đồng/tháng từ tháng 5/2011 mới chỉ bằng 59,3% mức lương tối thiểu tính theo phương pháp này.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, có ý kiến trong Ủy ban này còn kiến nghị nên đưa mức lương tối thiểu năm 2012 lên 1,1 triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ bảo lưu đề xuất mức lương tối thiểu 1,05 triệu đồng và giải trình, nếu chỉ cần tăng thêm 50 nghìn đồng/người nữa thì cả năm sẽ cần thêm 11 nghìn tỷ đồng để tăng lương.

Cũng có ý kiến đề nghị Chính phủ tách riêng lương công chức, viên chức và nghỉ hưu để có lộ trình tăng lương phù hợp, có bước cải cách tích cực hơn về mức lương tối thiểu và phụ cấp công vụ cho đội ngũ công chức.

Bộ trường Huệ cho rằng, cách làm đó sẽ gây thêm nhiều áp lực cho ngân sách nên Chính phủ vẫn giữ đề nghị giữ mức lương chung cho các đối tượng nhưng sẽ bù đắp thông qua phụ cấp công vụ.

Năm 2015, lạm phát về 5%?

Trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của QH về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu, nêu rõ:

Trong số 6/22 chỉ tiêu dự báo không hoàn thành có 2 chỉ tiêu quan trọng là tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn năm 2010 và chỉ số giá tiêu dùng tăng cao so với nhiều lần điều chỉnh theo điều hành của Chính phủ trong những tháng đầu năm.

Theo báo cáo của Chính phủ, ước cả năm 2011, tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 5,8-6%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng 6,8% của năm 2010. Chỉ sổ giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng đầu năm 2011 đã tăng 18,16% so với cùng kỳ 2010…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, trong năm tới, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng phải được kiểm soát ở mức một con số (dưới 10%), mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô…

Năm 2012, giá thế giới dự kiến không biến động mạnh nên tỷ giá sẽ đóng vai trò chủ yếu trong việc quyết định giá cả hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu. Chính sách tỷ giá nếu được duy trì ổn định sẽ đóng góp vào sự ổn định chỉ số tăng giá hàng tiêu dùng.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cần phải kiên trì các giải pháp kiểm soát tổng cung, tổng cầu hợp lý trên cơ sở không tăng thêm quy mô đầu tư từ ngân sách nhà nước và tăng trưởng tín dụng không quá 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến…

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu cho rằng, cần đặt chỉ tiêu CPI bình quân dưới 9%/năm, năm 2011 là 17%-18%, năm 2012 tăng ở mức 1 con số, năm 2013 - 2014 dưới 6% và năm 2015 dưới 5% làm cơ sở kiểm soát CPI bình quân trong kế hoạch 5 năm tiếp theo dưới 5%/năm.

Trong khi đó, trong kế hoạch 5 năm 2011-2015, Chính phủ đề nghị đến năm 2015 CPI dưới 7%.

Hai kịch bản kinh tế cho năm 2012

Trong tờ trình ra Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ dự kiến sẽ có hai kịch bản kinh tế cho năm 2012.

Kịch bản thấp – kinh tế thế giới diễn biến phức tạp khó lường và khó khăn của kinh tế trong nước chậm khắc phục, chỉ tiêu GDP tăng khoảng 6%, tổng kim ngạch xuất khẩu 106,4 tỷ USD (tăng 12%), nhập siêu 12,8 tỷ USD (khoảng 12% kim ngạch xuất khẩu), tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 33,5% GDP..

Kịch bản 2, nếu tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến thuận lợi thì chỉ tiêu GDP tăng khoảng 6,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu 107,4 tỷ USD (tăng 13,1%), nhập siêu 12,4 tỷ USD (khoảng 11,5% kim ngạch xuất khẩu), tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 34% GDP…

Các chỉ tiêu CPI (tăng dưới 10%), bội chi ngân sách (bằng 4,8% GDP), các chỉ tiêu xã hội và môi trường đều không đổi ở cả hai kịch bản.

Văn Tiến