Theo tờ Morning News của Mỹ, Washington có kế hoạch triển khai 60% Hải quân và 60% Không quân trên Biển Đông vào trước năm 2020.

Nguồn NLD