Đây là hình ảnh trong MV mới của "Họa mỹ tóc nâu"

S.T