Theo Bộ Thương mại Mỹ, thu nhập của người tiêu dùng Mỹ đã tăng 0,5% trong tháng 2/08, nhưng chi tiêu tiêu dùng chỉ tăng ở mức 0,1% khi người Mỹ tăng cường gửi tiết kiệm, giữa những lo ngại nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thể rơi vào suy thoái.