(CATP) Văn phòng chính phủ Mỹ cảnh báo các mạng lưới tội phạm có tổ chức đã, đang nắm trong tay nhiều thị phần trên thị trường năng lượng thế giới và cố gắng kiểm soát nhiều hơn các nguồn năng lượng.