Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/6 thông báo Mỹ đã cam kết chỉ xuất khẩu cho Hàn Quốc thịt từ những con bò dưới 30 tháng tuổi.