Vừa qua hai sư đoàn bộ binh 3 và 346 (Quân khu 1) đã thực hiện diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn.

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 1

Theo kênh Quốc phòng Việt Nam, tuần vừa qua, hai sư đoàn bộ binh 3 và 346 thuộc Quân khu 1 đã thực hiện hành quân, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 2

Diễn tập lần này Quân khu 1 đã đưa thêm nhiều nét mới để thử thách khả năng vận động của bộ đội, cũng như các khí tài phục vụ huấn luyện. Ảnh: Trực thăng Mi-17 của không quân hiệp đồng với bộ binh – xe tăng bắn rocket chi viện hỏa lực. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 3

Khu vực mục tiêu giả định phải tấn công, đánh chiếm trong diễn tập. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 4

Cuộc diễn tập huy động nhiều quân binh chủng tham gia như không quân, pháo binh, xe tăng, thiết giáp, công binh… Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 5

Trận địa lựu pháo D20 152mm. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 6

Xe tăng T-54 bắn chi viện hỏa lực. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 7

“Trận địa địch quân bị đánh tan nát”. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 8

Xe tăng T-54 dẫn đầu đội hình tiến công. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 9

Để tham gia diễn tập này, nhiều đơn vị bộ binh phải hành quân 200km. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 10

Xe tăng lĩnh vị trí tiên phong dẫn quân đột kích phòng tuyến của địch. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 11

Lựu pháo D20 bắn chi viện liên tục. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam

Muc kich hai su doan bo binh Viet Nam dien tap - Anh 12

Pháo 152mm nã liên tục vào mục tiêu. Nguồn ảnh: kênh Quốc phòng Việt Nam