Khi thị trường ngoại tệ liên tục biến động, nên cân nhắc kỹ trước khi mua nhà bằng USD. Pháp lệnh Ngoại hối quy định: Mọi giao dịch, thanh toán... trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại tệ, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại lý...