Ban lãnh đạo MTM cho biết, việc bắt tạm giam ông Tiệp, tịch thu tài liệu và con dấu có ảnh hưởng nhất định đến tình hình SXKD của công ty.

MTM: Bi tich thu tai lieu anh huong rat lon den cong ty - Anh 1

Cựu Chủ tịch MTM lên truyền hình trấn an nhà đầu tư ngày 24/6.

Ngày 19/9/2016, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công An đã tổng đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT của CTCP Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (mã MTM ). Theo đó, cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công An đã thực hiện tịch thu toàn bộ tài liệu của MTM để điều tra vụ án.

Trong một văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây, Ban lãnh đạo MTM cho biết, việc bắt tạm giam ông Tiệp, tịch thu tài liệu và con dấu có ảnh hưởng nhất định đến tình hình SXKD của công ty.

Ban lãnh đạo công ty cũng cho biết, ông Tiệp được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 bầu vào HĐQT kể từ ngày 29/8/2016. Trong quá trình điều hành công ty, cá nhân ông Tiệp đã vi phạm nghiêm trọng điều kệ của công ty và luật doanh nghiệp. Cụ thể, như không tổ chức bàn giao tài liệu, tài sản giữa HĐQT mới và HĐQT cũ; không chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức bàn giao tài liệu, tài sản giữa các Ban Giám đốc cũ và mới; không chỉ đạo, giám sát Ban Giám dốc tổ chức bộ máy kế toán, lưu trữ chứng từ kế toán, số sách kế toán đúng quy định; không hạch toán kinh doanh; không lập BCTC; không lập báo cáo quản trị đúng quy định; liên tục vi phạm về CBTT...

Hiện nay, MTM đã có thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 30/9/2016. Trong nội dung họp ĐHĐCĐ lần này có việc bầu bổ sung thành viên HĐQT - BKS. Do ông Tiệp đã vi phạm nghiệm trọng điều lệ công ty và luật DN nên HĐQT đương nhiệm sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020.

"Nếu ĐHĐCĐ thông qua bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 thì việc bắt giam ông Tiệp không ảnh hưởng đến công tác SXKD của công ty. Tuy nhiên, việc thu giữ toàn bộ tài liệu của công ty có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình SXKD của MTM", Ban lãnh đạo công ty cho biết.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, HĐQT của MTM sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu năm 2016 đạt 15 tỷ đồng (giảm nhẹ so với năm trước), nhưng công ty dự kiến sẽ lỗ tới 70 tỷ đồng trong năm 2016 do trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi.

Đồng thời, HĐQT cũng trình đại hội phương án tái cơ cấu công ty bao gồm chuyển trụ sở văn phòng công ty về địa bàn thành phố Hà Nội; đổi tên công ty và các thông tin liên quan; thay đổi ngành nghề kinh doanh; thu hồi dứt điểm công nợ, chuyển nợ thành vốn góp, xử lý nợ xấu, thu hồi cổ phần chênh lệch và giảm vốn tương ứng đối với cổ phần lưu hành, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư không hiệu quả từ 2015 trở về trước.

Bên cạnh đó, MTM cũng cho biết, sẽ đầu tư các dự án mới, đầu tư máy móc thiết bị, tài sản cố định để nâng cao năng lực tài chính, kinh nghiệm, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tìm kiếm cơ hội kinh doanh khác qua đầu tư, góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác phù hợp với định hướng phát triển của công ty để tham gia quản lý, gia tăng lợi ích hoặc mua bán sáp nhập khi có đủ điều kiện.

MTM cũng cho biết, sẽ “phấn đấu trở thành công ty đại chúng có uy tín, tỷ lệ trả cổ tức hàng năm là trên 5% từ năm 2020 trở đi”.

TRẦN THÚY