Cuốn sách du khảo của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên như một chuyến tàu đưa bạn đọc ngược về quá khứ của thành phố sương mù Đà Lạt.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 1

Sương sớm Đà Lạt, năm 1952. Ảnh: Đặng Văn Thông.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 2

Nhà văn Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam trong một chuyến vào rừng tìm lan quý. Nhất Linh sống ẩn dật ở Đà Lạt từ 1955 đến 1958. Ảnh: Vũ Hà Tuệ sưu tầm.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 3

Đường phố Đà Lạt, đoạn trước café Tùng, khoảng đầu thập niên 1960. Ảnh: gia đình café Tùng cung cấp.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 4

Từ trái sang: Khánh Ly, Đỗ Long Vân, Đinh Cường, Trịnh Xuân Tịnh tại triển lãm tranh Đinh Cường ở Alliance française de Dalat, Noël 1965. Ảnh: Đinh Trường Chinh cung cấp.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 5

Từ trái qua: Đinh Cường, Tôn Nữ Kim Phượng và Trịnh Công Sơn tại triển lãm tranh Đinh Cường ở Alliance française de Dalat, Noël 1965. Ảnh: Đinh Trường Chinh cung cấp.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 6

Không gian thư viện Viện Đại học Đà Lạt. Ảnh: tư liệu NVN.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 7

Nhóm văn nghệ nữ sinh viên Viện Đại học Đà Lạt. Ảnh: tư liệu NVN.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 8

Một gia đình người Đà Lạt sống ở căn villa số 9, Rue des Rose (nay là Huỳnh Thúc Kháng). Ảnh: tư liệu gia đình bà Nguyễn Thị Phong.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 9

Phạm Duy và Lệ Lan, mối tình làm nên cảm hứng của bản Cỏ hồng. Ảnh: tư liệu tác giả.

Mot Da Lat mong mo va tao nha qua anh tu lieu - Anh 10

Lê Uyên - Phương, đôi uyên ương nghệ sĩ Đà Lạt rất nổi tiếng trong giai đoạn cuối thập niên 1960, đầu 1970. Ảnh: tư liệu.

Sách Đà Lạt một thời hương xa là kết quả 3 năm miệt mài tìm tòi, nghiên cứu với không biết bao nhiêu lần đi đi về về giữa Sài Gòn - Đà Lạt của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên. Cuốn sách du khảo văn hóa của Đà Lạt trong giai đoạn 1954-1975.

Đây là cuốn sách thứ hai của Nguyễn Vĩnh Nguyên về Đà Lạt, sau tập tản văn Với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách.

Trích sách "Đà Lạt một thời hương xa"