“Em gái quốc dân”, nữ sinh viên, tin đồn và nữ cải nam trang. Đó là 4 từ mà người ta nói về Moon Geun Young.