Quyền lợi của số đông nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán hiện nay dường như không được bảo vệ trước những hành vi sai phạm liên tục của các công ty đại chúng và công ty chứng khoán