Ngày 10-11, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân mời gần 30 người đại diện cho nhân dân địa phương và cán bộ chính quyền xã Vĩnh Tân sống cạnh nhà máy tham quan, kiểm tra, giám sát công tác vận hành, nhất là công tác quản lý môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Moi nguoi dan tham quan, giam sat Nha may Nhiet dien Vinh Tan 2 - Anh 1

Đại diện nhà máy đã giới thiệu quy trình vận hành nhà máy, bãi xỉ, hệ thống tiếp nhận than, kiểm soát và xử lý tro bay,... Hoạt động này sẽ được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tiếp tục thực hiện định kỳ hằng tháng, sẵn sàng đón tiếp nhân dân, chính quyền địa phương tỉnh Bình Thuận vào tham quan, giám sát nhà máy nếu có yêu cầu.