Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc sắp đến, Báo Thời Nay sẽ ra ấn phẩm đặc biệt Tết Đinh Dậu - 2017 với nội dung phong phú, hình thức đẹp, hấp dẫn.

Moi cong tac an pham Thoi Nay Tet Dinh Dau - 2017 - Anh 1

Báo Tết Thời Nay Đinh Dậu - 2017 hướng tới các giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được vun đắp qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước hôm nay. Báo Thời Nay Đinh Dậu - 2017 chú trọng đề cao tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Báo Thời Nay Tết Đinh Dậu - 2017 mong nhận được những bài viết, tranh, ảnh… điểm lại những mốc son trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh những thành tựu đất nước từ khi có sự lãnh đạo của Đảng; những phát hiện mới mẻ về lịch sử (khảo cổ, văn học, mỹ thuật, nhân vật lịch sử…) để làm dày thêm truyền thống đáng tự hào của cha ông; phản ánh những tấm gương điển hình đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, ổn định xã hội, nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam; các bài viết liên quan việc giúp đỡ, hỗ trợ chia sẻ với đồng bào trong khó khăn hoạn nạn, tình cảm của người Việt Nam với quê hương đất nước, vai trò, vị trí của gia đình trong cuộc sống hiện đại; về ý chí vươn lên của con người, đất nước Việt Nam trong gian khó… Báo cũng dành nhiều trang viết về truyền thống văn hóa dân tộc, nét đẹp trong phong tục, tập quán của người dân khắp mọi miền đất nước và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài.

Có thể gửi bản thảo qua đường bưu điện, gửi trực tiếp đến tòa soạn theo địa chỉ: Ban Báo Thời Nay, 71 Hàng Trống, Hà Nội; hoặc fax: 04 39381385; gửi theo hộp thư điện tử: thoinay.nhandan@gmail.com. Đề nghị tác giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) để tòa soạn tiện liên hệ (bài viết gửi đăng Báo Thời Nay xin không gửi cho các báo khác). Thời hạn nhận bài chậm nhất ngày 5-12-2016.

Báo Thời Nay rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của đông đảo cộng tác viên và bạn đọc.