Như thường lệ, sau khi lên kệ, Macbook Pro 2016 đã được đem đi giải phẫu nhằm khám phá bên trong và đánh giá khả năng sửa chữa.

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 1

Kết quả cuộc giải phẫu của iFixit đã cho thấy việc sửa chữa trên Macbook Pro 2016 vẫn cực kỳ khó khăn. iFixit đã chấm 2/10 điểm cho Macbook Pro 2016 về khả năng sửa chữa (10/10 điểm là dễ sửa nhất).

Về cơ bản, ngoại trừ touchpad tháo dễ dàng (do dây cáp không nằm dưới pin như trước), những chi tiết còn lại được bố trí gọn gàng nhưng rất khó tháo do keo dính, ốc vít 5 khía cùng mối hàn. Ví dụ như pin vẫn được chia thành nhiều miếng lớn gắn chặt vào khung máy bằng keo dính nên tháo dỡ rất khó khăn. Tương tự, ổ SSD cũng bị gắn chặt bằng băng dính và ốc vít nhưng có thể thay thế do không hàn chết. Loa hai bên được bảo vệ bằng tấm panel cố định bằng ốc vít.

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 2

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 3

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 4

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 5

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 6

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 7

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 8

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 9

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 10

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 11

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 12

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 13

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 14

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 15

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 16

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 17

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 18

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 19

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 20

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 21

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 22

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 23

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 24

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 25

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 26

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 27

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 28

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 29

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 30

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 31

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 32

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 33

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 34

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 35

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 36

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 37

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 38

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 39

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 40

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 41

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 42

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 43

Mo bung Macbook Pro 2016: cuc ky kho sua - Anh 44

Bảo Ngọc