Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và TP.HCM.

Phó Thủ tướng lưu ý, sẽ miễn thuế nhập khẩu như nêu trên với điều kiện và thực hiện theo các nguyên tắc:

Dự án phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, trong đó xác định rõ: thời gian thực hiện dự án; số lượng, chủng loại, chất lượng, giá trị phụ tùng, linh kiện cần nhập khẩu để sản xuất lắp ráp xe buýt trong nước.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND TP. Hà Nội và UBND TP.HCM hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện cụ thể.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý chỉ áp dụng miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhập khẩu lô hàng. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

Theo Chinhphu.vn