Cùng với việc đầu tư chiều sâu phát triển sản xuất - kinh doanh các mặt hàng vàng trang sức chất lượng cao, mẫu mã đẹp, doanh nghiệp Mi Hồng ngày càng tham gia nhiều hoạt động xã hội.

[MEDIA:mihong]