Có một vài mẹo giúp bạn sơn tường mà sơn không vương vãi gây bẩn nhà, bạn có thể áp dụng ngay.

Video: Những mẹo hay giúp sơn không bị vương vãi:

Nguồn video: 5-Minute Crafts.