Bạn đang hết dung lượng data 3G trên điện thoại nhưng lại đang cần việc gấp cần có mạng? Bạn nhờ được một nhà người lạ có wifi nhưng chủ nhà lại… quên không nhớ mật khẩu? Vậy phải làm sao? Hãy xin phép chủ nhà và thử phương án như video hướng dẫn sau đây.

Chú ý: Đây chỉ là mẹo để dùng trong trường hợp cần kíp và được sự đồng ý của chủ sở hữu modem/wifi router. Đề nghị bạn đọc không áp dụng nội dung video hướng dẫn khi không được sự đồng ý của chủ nhà.

Theo Dân Trí