(Lam me) - Cây chuối cũng có hoa đẹp lắm đó nha, các bé đã thấy bao giờ chưa?

Siêu Nhân Nhím (Eva.vn)