Hiện nay, dân số Việt Nam đã lên tới 86,5 triệu người, đứng thứ 13 trên thế giới về đông dân. Tuy nhiên thu nhập bình quân đầu người cũng như các chỉ số về sức khỏe của người dân còn rất thấp so với nhiều quốc gia trên thế giới. Dân số đông cũng khiến cho mật độ dân cư của Việt Nam lên tới 227 người/km2, cao gấp gần 5 lần so với trung bình của thế giới.