Công ty Manulife Việt Nam đã quyết định tài trợ 40.000USD cho đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic Bắc Kinh 2008.