Vào vai một vị sếp khó tính, Mạnh Quân vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả trong 5S Online.

Hàn Triệt