Chàng trai tay cầm hoa quỳ gối tỏ tình với bạn gái nhưng giấu viên gạch để đề phòng 'bất chắc'.

Man to tinh sac mui ba dao nhat day - Anh 1

Man to tinh sac mui ba dao nhat day - Anh 2

Hoàng tử cá.

Man to tinh sac mui ba dao nhat day - Anh 3

Nhận xong là ăn gạch.

Man to tinh sac mui ba dao nhat day - Anh 4

Những người cùng khổ.

Man to tinh sac mui ba dao nhat day - Anh 5

Trả dâu.

Man to tinh sac mui ba dao nhat day - Anh 6

Chọn người hay chọn lợn.

Man to tinh sac mui ba dao nhat day - Anh 7

Hun thì kệ xác chú.

Man to tinh sac mui ba dao nhat day - Anh 8

Khi cún yêu mặc bikini.

Man to tinh sac mui ba dao nhat day - Anh 9

Gia Cát Lượng tái xuất.