Khi đi thăm khu bảo tồn Masai Mara ở Kenya, nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Ingo Gerlach đã chứng kiến màn săn mồi ấn tượng của một con báo đốm.

Man san duoi con moi dang so cua chu bao dom - Anh 1

Man san duoi con moi dang so cua chu bao dom - Anh 2

Mục tiêu của con báo là những chú linh dương đầu bò.

Man san duoi con moi dang so cua chu bao dom - Anh 3

Con báo cố gắng đuổi theo đàn linh dương.

Man san duoi con moi dang so cua chu bao dom - Anh 4

Với vận tốc đáng sợ của mình, báo đốm đã bắt được một con linh dương.

Man san duoi con moi dang so cua chu bao dom - Anh 5

Con báo đốm dễ dàng khống chế chú linh dương đầu bò.

Man san duoi con moi dang so cua chu bao dom - Anh 6

Linh dương không thể chống cự được sức mạnh của con báo.

Man san duoi con moi dang so cua chu bao dom - Anh 7

Con báo cắn mạnh vào cổ chú linh dương.

Man san duoi con moi dang so cua chu bao dom - Anh 8

Những con báo đốm khác cũng kéo tới để thưởng thức chiến lợi phẩm.