Ít đường cong hơn, cơ thể nam giới ít thay đổi hơn so với phụ nữ. Thế nhưng mức độ thay đổi dáng người vẫn có và biết cách mặc đúng với dáng người mình sẽ khiến bạn thể hiện được cá tính.