Số liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, tháng 11/2016, tổng lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt khoảng 5,91 triệu tấn, xuất khẩu clinker và xi măng ước đạt 1,10 triệu tấn.

Luong xi mang tieu thu thang 11 tang manh - Anh 1

Tháng 11/2016, lượng xi măng tiêu thụ nội tăng mạnh so với tháng 10 do nhiều công trình xây dựng được triển khai và thời tiết thuận lợi cho xây dựng. Ảnh: Huyền Trang

Ước thực hiện 11 tháng năm 2016, tổng lượng xi măng tiêu thụ nội địa ước đạt 54,52 triệu tấn, bằng 106,8% so với cùng kỳ năm 2015; xuất khẩu clinker và xi măng ước đạt 13,97 triệu tấn, bằng 94,07% so với cùng kỳ năm 2015.

Tháng 11/2016, lượng xi măng tiêu thụ nội tăng mạnh so với tháng 10 do nhiều công trình xây dựng được triển khai và thời tiết thuận lợi cho xây dựng. Tuy nhiên, giá bán xi măng tháng 11/2016 nhìn chung vẫn ổn định.

Tính đến hết tháng 11 năm 2016, cả nước có 78 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay vận hành với tổng công suất là 86,16 triệu tấn. Lượng tiêu thụ 11 tháng năm 2016 là 68,46 triệu tấn, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 90% so với kế hoạch. Xuất khẩu 11 tháng năm 2016 là 13,97 triệu tấn, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2015. Dự kiến tổng lượng xi măng tiêu thụ năm 2016 khoảng 76 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 100% so với kế hoạch.

Cao Dung