Chiều ngày 17/4, tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trình bày Tờ trình của Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Theo Dự thảo, một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung như: Bỏ quy định việc lập quy hoạch phát triển điện lực huyện/quận/thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh; bổ sung quy định giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; sửa đổi quy định về giá điện và các loại phí; bổ sung một số nội dung về điều tiết hoạt động điện lực…

Tại buổi thảo luận, các thành viên UBTVQH đã dành khá nhiều thời gian cho vấn đề giá. Theo dự thảo, giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước; giá bán lẻ điện do đơn vị điện lực xây dựng căn cứ cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quy định. Quy định của dự thảo nhận được sự thống nhất của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phân vân về việc nên để giá điện nằm trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn hay trong Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải định giá? để tránh không có giá độc quyền, không tạo ra lợi nhuận độc quyền. Nhiều thành viên UBTVQH cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ quy định giá bán lẻ điện bình quân. Cũng có ý kiến cho rằng việc có quá nhiều loại giá và phí sẽ đẩy giá điện lên cao.

Theo giải trình của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, điện năng là một loại hàng hóa đặc biệt. Việc điều chỉnh giá điện có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống nhân dân nên giá điện vẫn phải chịu sự điều tiết của Nhà nước. Vì vậy, Dự thảo đã quy định về chính sách giá điện theo hướng giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

Liên quan đến việc bổ sung phí điều tiết hoạt động điện lực theo Chính phủ là khoản thu để bù đắp chi phí cho công tác điều tiết các hoạt động điện lực, được thu hàng năm và xác định trên quy mô phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, kinh doanh mua bán điện năng của đơn vị điện lực; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng do Chính phủ quy định. Cũng như Cục Tần số vô tuyến điện và Cục Viễn thông thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện, phí quyền hoạt động viễn thông đã được quy định trong văn bản luật chuyên ngành là Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Viễn thông. Theo giải thích Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, hoạt động điều tiết điện lực là hoạt động đặc thù, những người làm nhiệm vụ cần có trách nhiệm sâu sắc và trong định hướng sẽ trở thành một nghề độc lập. Do đó, cơ quan điều tiết điện lực cần phải có nguồn kinh phí để bảo đảm thực hiện các hoạt động điều tiết điện lực.

Các ý kiến cũng đề nghị Ban soạn thảo làm rõ khoản thu trên đây có đúng là phí không và lý do giao Chính phủ quy định phí điều tiết điện lực? Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp thu ý kiến của các thành viên UBTVQH và cho biết sẽ xem xét, bàn kỹ để làm rõ những vấn đề./.

Hồng Dương