Sau khi mua Lý và Mỹ từ tay Hùng và Kỳ, Sáu bán 2 cô gái cho 2 người đàn ông Trung Quốc, trong đó có một người tâm thần.