- Một lớp học đặc biệt được tổ chức tại Echunga, miền Nam nước Úc: dạy người ta cách bắt rắn và thả vào rừng chứ không giết rắn. Ở Úc, giết rắn là phạm luật nên nếu rắn xuất hiện gần bạn, bạn có 2 lựa chọn: hoặc bỏ chạy hoặc biết cách bắt nó cho vào túi bạt.

Doanh Anh (National Geographic)