Việt Nam hiện đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển mô hình giáo dục trực tuyến, trường học trực tuyến.

Loi ich va thach thuc tu truong hoc truc tuyen - Anh 1

Một trong những nội dung trọng tâm được Hội nghị quốc tế cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và giáo dục Việt Nam" vừa mới diễn ra tại Hà Nội tập trung bàn thảo là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và mô hình trường học trực tuyến .

Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó vạn vật được kết nối bởi Internet, người học sẽ được hưởng nhiều lợi ích khi tham gia mô hình mới. Với Việt Nam, một quốc gia mới chỉ có 3 trường học trực tuyến, mô hình giáo dục này cũng đặt ra không ít những thách thức.

Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển mô hình giáo dục trực tuyến, trường học trực tuyến như: tốc độ băng thông Internet ngày càng cao và số lượng người học trẻ tuổi tăng nhanh qua từng năm.