Tính hết quý III/2016, HVS và VinaGlobal có khoản lỗ lũy kế lần lượt là 31,5 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.

Lo dien 2 CTCK dau tien bao lo quy III/2016 - Anh 1

Công ty Cổ phần phần chứng khoán HVS Việt Nam (HVS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VinaGlobal) đều đã công bố BCTC quý III/2016 với kết quả không mấy tích cực.

Cụ thể, doanh thu hoạt động quý III/2016 của HVS đạt hơn 479,8 triệu đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý III/2016 của HVS tiếp tục chỉ đến từ hai mảng là môi giới và hoạt động khác.

Chi phí hoạt động quý III/2016 của HVS đạt hơn 534,7 triệu đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ. Kết quả, HVS tiếp tục lỗ sau thuế quý III/2016 hơn 998,2 triệu đồng, tức giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, HVS đạt hơn 1,4 tỷ đồng doanh thu hoạt động (giảm 4,1% so với cùng kỳ) và vẫn lỗ hơn 3,39 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 3,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Còn về VinaGlobal, công ty này chỉ đạt vỏn vẹn hơn 26,9 triệu đồng doanh thu hoạt động quý III/2016 (tăng 45% so với cùng kỳ). Nhưng chi phí hoạt động lên tới hơn 201,8 triệu đồng. Kết quả, VinaGlobal lỗ sau thuế quý III/2016 hơn 496 triệu đồng, giảm 44% so với mức lỗ của cùng kỳ năm 2015.

Với kết quả như trên, tính hết quý III/2016, HVS và VinaGlobal có khoản lỗ lũy kế lần lượt là 31,5 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.