(SGGP). - Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 28 - năm 2013 sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau với đề tài “Đất nước - con người ĐBSCL”. Liên hoan do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức, dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp lẫn không chuyên khu vực ĐBSCL.

Ảnh tham gia phải được chụp trong khu vực ĐBSCL. Mỗi tác giả tham dự tối đa 4 ảnh màu hoặc đen trắng; không nhận những tác phẩm đã được giải thưởng hoặc triển lãm trong nước, khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, bảo trợ.

File ảnh gởi qua trang web: www.hoivhntcamau.com hoặc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cà Mau. Ban tổ chức nhận ảnh dự thi từ ngày 4-7 đến 16g ngày 4-8. Các tác phẩm chất lượng cao sẽ triển lãm trong hai ngày 1 và 2-9 tại Công viên Văn hóa tỉnh Cà Mau.

MINH AN